*Покупката трябва да е отразена на една касова бележка. Организатор на играта: „Арома Козметикс“ АД, гр. София, ул. „Кирил Благоев“ № 12. Период на играта: 01.03-31.03.2023 г. Изображенията на наградите са с илюстративна цел. Вижте пълните правила на играта тук. Използвайте биоцидите предпазливо. Преди употреба винаги четете етикета и информацията за продукта.