Организатор на играта: „Арома Козметикс“ АД, гр. София, ул. „Кирил Благоев“ №12. Период на играта: 01.09 - 30.09.2023 г. *Покупката трябва да е отразена на една касова бележка. Изображенията на наградите са с илюстративна цел. Вижте пълните условия и списъка с продуктите, участващи в кампанията на www.naistinachisto.bg. Използвайте биоцидите предпазливо. Преди употреба винаги четете етикета и информацията за продукта.